Články, recenze, úvahy

 

K psychoterapii potřebujeme dozrát. Děje se to pod vlivem určité frustrace, která nás vede k potřebě více sobě porozumět. Lidé často přichází na terapii ve chvíli, kdy racionálně všechno ví nebo aspoň tuší, co by měli dělat. Přečetli už třeba mnoho knih, článků a internetových diskuzí na téma vztahy a osobní rozvoj. Přesto se jim nedaří...

Kniha "Být sám sebou" patří mezi klasická díla humanistické psychologie a Carl R. Rogers je jeden z jejich zakladatelů. V knize odkrývá svůj pohled na terapeutický proces. Zabývá se otázkou, jak vytvářet bezpečný terapeutický vztah, ve kterém si klient může dovolit objevovat sám sebe. Začít se přijímat i se všemi svými popřenými aspekty a tvořivě...

Tento terapeutický směr vznikl v 60. letech minulého století a jeho zakladatelem je Fritz Perls. Jedná se o humanistický směr, který na člověka nahlíží optimisticky z hlediska jeho potenciálu a nikoliv z perspektivy patologie. Vychází z přesvědčení, že každý člověk má dostatek vlastních zdrojů, aby si svůj život smysluplně utvářel, pokud má k tomu...