Články, recenze, úvahy

 

Život v karanténě nám teď nabízí nové zkušenosti. Nuceně jsme se museli izolovat a vzdát se některých svých zvyklostí. Mnohé životy výrazně zpomalily oproti normálu a zcela přirozeně se objevuje prostor pro reflexi. Můžeme více přemýšlet o sobě, o svých vztazích či práci, kterou zrovna (ne)děláme. Rovněž se nám otevírá příležitost pro věci, které...

K psychoterapii potřebujeme dozrát. Děje se to pod vlivem určité frustrace, která nás nutí hledat odpovědi na naše otázky. Lidé často přichází na terapii ve chvíli, kdy racionálně všechno ví nebo aspoň tuší, co by měli dělat. Přečetli už třeba mnoho knih, článků a internetových diskuzí na téma vztahy a osobní rozvoj. Přesto se jim nedaří...

Pokud chceme porozumět základům terapeutického "Přístupu zaměřeného na člověka" (Person Centred Approach), tak kniha "Být sám sebou" patří mezi základní klasická díla humanistické psychologie. Carl R. Rogers, zakladatel tohoto přístupu, ve své knize odkrývá svůj pohled na podstatu terapeutického procesu. Zabývá se otázkou, jak vytvářet bezpečný...

Tento terapeutický směr vznikl v 60. letech minulého století a jeho zakladatelem je Fritz Perls. Jedná se o humanistický směr, který na člověka nahlíží optimisticky z hlediska jeho potenciálu a nikoliv z perspektivy patologie. Vychází z přesvědčení, že každý člověk má dostatek vlastních zdrojů, aby si svůj život smysluplně utvářel, pokud k tomu má...