Skupinová terapie

Skupina je jedinečný prostor, ve kterém je možné společně objevovat, kdo jsme a jak fungujeme ve vztazích s druhými lidmi. Porozumět svým emocím, potřebám a vzorcům svého chování. Učit se mluvit o věcech, které prožíváme. Vzájemně si naslouchat a podpořit se na společné cestě k vlastnímu růstu. 

Charakter terapeutické skupiny:

Co je cílem skupinové terapie? Cílem je, abyste se lépe orientovali sami v sobě a zároveň jste upevnili svoji  přirozenou schopnost jít do kontaktu s druhými lidmi. To vám pomůže, jak v osobním životě, tak i v práci.

Co je možné očekávat? Terapeutická skupina stojí na základním předpokladu vzájemného respektu. Vnímání a prožívání každého člena skupiny se bere vážně. I díky tomu se skupina může stát pro vás důležitým prostředím, kde je možné učit se otevřeně mluvit o všem, co je pro vás důležité. Zároveň i vy se budete učit naslouchat a rozumět druhým. Lidé ve skupině se pro vás mohou stát důležitou podporou. Budete si vzájemnými průvodci při hledání cesty z bludných kruhů či nefunkčních vztahových vzorců. Budete si vzájemným zrcadlem, ve kterém budete nahlížet sami na sebe i na své fungování s druhými lidmi. 

Skupina může být dobrou příležitostí k učení se novým komunikačním dovednostem. Vzájemně si naslouchat, dávat prostor druhým nebo naopak si prostor vzít a učit se být otevřený v tom, jak vnímáte a prožíváte sami sebe v kontaktu s druhými lidmi. To vše přispívá k nabytí větší "jistoty sebe" ve vztazích s lidmi. Schopnost prožívat blízkost ve vztazích dává našemu životu určitou kvalitu a pocit štěstí.

Základní informace:

Skupina je složena z 6 až 10 členů a 2 terapeutů (uzavřená skupina)
Každé pondělí od 17.15 - 19.00h + jednou za 3 měsíce i v sobotu (celý den - celkem 6h)
Terapeutické centrum Mařákova - Mařákova 269/4, Praha 6 (hned u metra Hradčanská) - pondělní setkání
Psychologická poradna Hodos - Korunní 90, Praha 10 - Vinohrady - sobotní setkání
Cena za pondělní setkání (1x týdně) :  400Kč
Cena za sobotní setkání (1x za 3 měsíce): 1600Kč / setkání / 6h 


Skupina běží od září do konce školního roku uzavřenou formou - noví členové se přijímají vždy v září a příležitostně i v lednu dle momentální kapacity skupiny.

Kdy je skupina vhodná?

Zde je pár příkladů, kdy vám zkušenost terapeutické skupiny může pomoci:

obtíže ve vztazích (partnerských, přátelských, rodinných či pracovních)

potíže důvěřovat ostatním lidem
potíže s vyjádřením a prosazením se
zkušenosti, že mi druzí nerozumí
pocity trémy a studu
pocity vlastní izolace a osamělosti
nízká sebedůvěra
vnitřní prázdnota či chaos
konflikty ve vztazích
komunikační obtíže
aj... 

Přihlašovací formulář

Pokud mátě zájem o skupinovou terapii, vyplňte přihlašovací formulář. Brzy se vám ozvu, abychom se domluvili na úvodní schůzku, kde bude více prostoru vyjasnit si konkrétní otázky ohledně fungování terapeutické skupiny a vaší možné účasti.