Skupinová terapie

Skupina je jedinečný prostor, ve kterém je možné společně objevovat, kdo jsme a jak fungujeme ve vztazích s druhými lidmi. Porozumět svým emocím, potřebám a vzorcům svého chování. Učit se mluvit o věcech, které prožíváme. Vzájemně si naslouchat a podpořit se na společné cestě k vlastnímu růstu. 

Charakter terapeutické skupiny:

Co je cílem skupinové terapie? Cílem je, abyste se lépe orientovali sami v sobě a zároveň jste upevnili svoji  přirozenou schopnost jít do kontaktu s druhými lidmi. To vám pomůže, jak v osobním životě, tak i v práci.

Co je možné očekávat? Terapeutická skupina stojí na základním předpokladu vzájemného respektu. Vnímání a prožívání každého člena skupiny se bere vážně. I díky tomu se skupina může stát pro vás důležitým prostředím, kde je možné učit se otevřeně mluvit o všem, co je pro vás důležité. Zároveň i vy se budete učit naslouchat a rozumět druhým. Lidé ve skupině se pro vás mohou stát důležitou podporou. Budete si vzájemnými průvodci při hledání cesty z bludných kruhů či nefunkčních vztahových vzorců. Budete si vzájemným zrcadlem, ve kterém budete nahlížet sami na sebe i na své fungování s druhými lidmi. 

Skupina může být dobrou příležitostí k učení se novým komunikačním dovednostem. Vzájemně si naslouchat, dávat prostor druhým nebo naopak si prostor vzít a učit se být otevřený v tom, jak vnímáte a prožíváte sami sebe v kontaktu s druhými lidmi. To vše přispívá k nabytí větší "jistoty sebe" ve vztazích s lidmi. Schopnost prožívat blízkost ve vztazích dává našemu životu určitou kvalitu a pocit štěstí.

Skupina byla otevřená v lednu 2018

V současnosti je skupina uzavřená - nové členy nepřijímá. Pokud máte zájem o terapeutickou skupinu, tak vyplňte objednávkový formulář a v případě uvolnění místa bychom Vás informovali - k tomu by došlo nejdříve v září 2018.

Základní informace:

 • Skupina bude složena z 6 až 10 členů a 2 terapeutů (uzavřená skupina)
 • Každé pondělí od 17.30 - 19.00h + jednou za 3 měsíce i v sobotu (celý den - celkem 6h)
 • Terapeutické centrum Mařákova - Mařákova 269/4, Praha 6 (hned u metra Hradčanská)
 • Cena za pondělní setkání (1x týdně) :  400Kč / setkání / 1,5h
 • Cena za sobotní setkání (1x za 3 měsíce): 1600Kč / setkání / 6h 
 • Skupina poběží minimálně do konce školního roku uzavřenou formou (v průběhu nepřicházejí noví členové). Po letních prázdninách bude pokračovat.

Terapeuti:

Máme komplexní psychoterapeutické vzdělání v humanisticky orientovaném Gestalt přístupu.


Mgr. Pavel Jurníček 
nar. 1976

Kdy je skupina vhodná?

Zde je pár příkladů, kdy vám zkušenost terapeutické skupiny může pomoci:

__________________


 • obtíže ve vztazích (partnerských, přátelských, rodinných či pracovních)
 • potíže důvěřovat ostatním lidem
 • potíže s vyjádřením a prosazením se
 • zkušenosti nepochopení či nedorozumění
 • pocity trémy a studu
 • pocity vlastní izolace a osamělosti
 • nízká sebedůvěra
 • vnitřní prázdnota či chaos
 • konflikty ve vztazích
 • komunikační obtíže aj.


Přihlašovací formulář

Prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře. Následně se Vám někdo z nás ozve, aby si s Vámi domluvil úvodní schůzku, kde bude více prostoru vyjasnit si konkrétní otázky ohledně fungování skupiny či očekávání, které máte.