Psychoterapie


Co očekávat od psychoterapie:

 • Nehodnotící, vřelé a přijímající prostředí, kde je možné mluvit o všem, co vás trápí
 • Má charakter dlouhodobější spolupráce (z pravidla od 3 měsíců až po několik let)
 • Zaměření pozornosti na vaše pocity, vnímání sebe, druhých a světa
 • Délka konzultace je 55min/ cena viz ceník
 • Frekvence setkání je 1x týdně, max. 1x za 2 týdny
 • Nabízím individuální nebo párovou formu terapie
 • Vše podléhá pravidlu důvěrnosti - viz dohoda o spolupráci

S čím vám může psychoterapie pomoci:

 • pocity úzkosti, strach, deprese, stud...
 • nedůvěra v sebe sama i v okolní svět...
 • psychosomatické potíže (bolesti hlavy...)
 • důsledky životních traumat (šikana, týrání, zneužívání...)
 • partnerské a mezilidské vztahy (komunikace, konflikty...)
 • potíže spojené s odlišností sexuální orientace (coming out...)
 • životní a vývojové krize (rozchod, těžké životní situace...)
 • existenciální otázky (ztráta smyslu, prázdnota...)
 • chronická únava (syndrom vyhoření...)

Kdy jste připraveni pro psychoterapii:

 • Když už toho máte dost a chcete změnu
 • Když svými pocity nechcete zatěžovat své okolí
 • Když se vám věci stále opakují a nerozumíte proč
 • Když víte, co byste měli nebo chtěli, ale nedaří se vám to realizovat
 • Když nechcete být v roli oběti
 • Když chcete více rozumět sami sobě